Čo je to SERP?

Skratka SERP je zložená z anglického Search Engine Results Pages. Voľne môžeme toto slovné spojenie preložiť ako výsledok vyhľadávania z vyhľadávacieho nástroja. Najbežnejším vyhľadávacím nástrojom je u nás Google a preto sa budeme zaoberať výsledkami vyhľadávania, ktoré zobrazuje práve Google.

V článku sa dozviete o:

Samotný obsah vyhľadávania, resp. priamo výsledky, sú generované na základe zadaných kľúčových slov (keywords). Je dôležité si uvedomiť, že každé jedno vyhľadávanie je svojím spôsobom unikátne. Je bežné, že sa pri zadaní rovnakých kľúčových slov zobrazí úplne iný obsah SERPu pre rôznych používateľov. Tieto rozdiely sú spôsobené pokročilými vyhľadávacími algoritmami, ktoré okrem samotných kľúčových slov berú do úvahy aj množstvo iných faktorov ako napríklad vašu polohu, históriu vyhľadávania a mnohé iné.

Výsledy zo SERPu sa dajú rozdeliť na neplatené, nazývané Organic, a platené, ktoré sa označujú ako Paid.

Neplatené výsledky – ORGANIC

Takýto typ výsledkov sa zobrazuje na základe algoritmov, ktoré sa prostredníctvom zadaných kľúčových slov a iných faktorov (napríklad údaje o polohe, predchádzajúce vyhľadávania a mnohé iné faktory). Všetky tieto faktory majú za cieľ poskytnúť čo najrelevantnejší výsledok pre používateľa.

Na ľavej strane sa nachádzajú štandardné, neplatené výsledky vyhľadávania. Na pravej strane môžeme vidieť príklad pre neplatené výsledky nazývaný Knowledge Graph (prípadne aj Knowledge Box). Táto funkcionalita bola spustená v roku 2012 v USA a koncom roka aj medzinárodne. Údaje sa vyťahujú z rôznych zdrojov, ktoré sa považujú za dôveryhodné a poskytujú pravidelné výsledky v konzistentnej forme. Tieto informácie sa používajú aj ako hlasové výsledky pre Google Assistant. Zroj informácii sa nezobrazuje. Pomer platených a neplatených výsledkov sa môže líšiť v závislosti od druhu vyhľadávania.

 

Platené výsledky – PAID

Pri vyhľadávaní sa môžu zobrazovať textové reklamy nad a pod neplatenými výsledkami. Nad výsledkom sa môžu zobrazovať až štyri reklamy. Tieto reklamy je možné si zakúpiť. Pozíciu, na ktorej sa bude vaša reklama zobrazovať, určuje kombinácia ceny, ktorú v aukcii ponúknete, a rôzne iné faktory ako očakávaný clickthrough rate (CTR – miera prekliku), relevancia reklamy a iné.

Ako je možné zlepšiť si platené pozície?

Priamo na oficiálnej adrese od google je niekoľko odporúčaní:

  • Zlepšite svoj Ad Rank: pokúste sa použiť text, ktorý presne vystihuje ponúkanú službu/produkt, pokúste sa o čo najlepšiu mieru prekliku na vašu reklamu
  • Zamerajte sa na relevantnosť: uistite sa, že kľúčové slová, reklamy a stránky, na ktoré reklamy smerujú, sú relevantné s tým, čo hľadajú zákazníci
  • Udržiavať konkurencieschopnú cenu v aukcii: o kľúčové slová má záujem aj konkurencia a preto je potrebné udržiavať cenu, ktorá je potrebná na vrchné pozície.  Viac o tom, akým spôsobom môžete odhadnúť cenu na prvé pozície, sa dozviete na support.google.com
  • Sledujte výsledky kampane: jednotlivé výsledky je dobré kontrolovať a pokúšať sa neustále vylepšovať

Druhy vyhľadávania

Pre každé vyhľadávanie sa môže pomer platených a neplatených výsledkov líšiť. Vyhľadávanie môže byť:

  • informačné
  • navigačné
  • transakčné

V informačnom vyhľadávaní sa používateľ snaží zistiť nejakú informáciu, napríklad o Ľudovítovi Štúrovi. V takomto type vyhľadávania je veľmi nízky komerčný potenciál, preto sa v ňom zvyčajne zobrazuje veľmi málo platených výsledkov.

Pri navigačnom vyhľadávaní sa používateľ pokúša nájsť konkrétny web. Google používa napríklad preto, pretože web, ktorý hľadá, má píliš dlhú url, ktorú užívateľ zabudol.

Transakčné vyhľadávanie sa uskutočňuje za účelom vyhľadania a zakúpenia/objednania služby, produktu. V tomto type vyhľadávania je najpravdepodobnejší vysoký výskyt platených výsledkov.

Zdroj: https://www.wordstream.com/serp

Miera preklikov v organickom vyhľadávaní SERP

Podľa štúdie spoločnosti Chitika príde na prvý organický výsledok až 33% celkového traffiku, s každou ďalšou pozíciou pomer preklikov výrazne klesá.

Pozícia v organických výsledkoch

Priemerný podiel traffiku

1

32.5%

2

17.6%

3

11.4%

4

8.1%

5

6.1%

6

4.4%

7

3.5%

8

3.1%

9

2.6%

10

2.4%

11

1.0%

12

0.8%

13

0.7%

14

0.6%

15

0.4%

Máte záujem vylepšiť svoje pozície v SERP? Napíšte nám a my vám poradíme.