Programátorské riešenia na mieru

Webové crawlery a zber dát
Automatizované zberanie dát z webov ako napríklad zber emailov, geografických údajov predajní, ceny leteniek a iné.
Úprava systémov na mieru
Nie vždy je nutné budovať nový systém, niekedy stačí novú funkcionalitu doprogramovať.
Migrácia dát medzi systémami
Úprava dát zo starých systémov na presun do nových systémov.
Automatizované modelovanie dát
Samotné dáta ešte nemusia mať hodnotu, je potrebné z nich získať informáciu ktorá bude zisková, na to slúžia automatizované matematické modely na predikovanie budúceho vývoja.

Zber, spracovanie a vyhodnotenie dát

V online svete sa nachádza veľké množstvo dát. Tieto dáta môžu byť pre vaše projekty kľúčové. Manuálne spracovávanie pri veľkom množstve by bolo extrémne náročne a v praxi nie je možné. Preto sa používajú automatizované skripty. Prostredníctvom týchto skriptov sa dáta zozbierajú za zlomok času v porovnaní s manuálnym zberaním.

Po zebre dát je potrebné aby boli uložené v použiteľnej forme (napríklad v MS Exceli) tak, aby s nimi bolo možné jednoducho pracovať. Ďalším príkladom môžu byť dáta vyexportované z jedného webového systému, ktoré je potrebné upraviť tak, aby sa dali naimportovať do nového systému.

Pre každé dáta je dôležité ich maximálne využite. Napríklad ako zoznam emailových kontaktov z vybraného odvetvia, ktoré môžete oslovovať ako svojich klientov. Pre dáta, ktoré ukazujú vývoj (napríklad vývoj cien),
je možné automatizovane modelovať rovnice predikujúce budúci vývoj.

Ako spolupráca funguje?

Už názov služby napovedá, že pri riešeniach na mieru neexistuje univerzálny postup, ktorý by presne odpovedal všetkým riešeniam.
Preto je pre každého klienta na začiatku spolupráce dohodnutý individuálny postup a podmienky projektu.

Máte záujem o custom riešenie na mieru?
Napíšte nám a pomôžeme vám pomôžeme.

Kto sa postará o riešenia na mieru?

Ing. Filip Janypka

Filip má dlhoročné skúsenosti s tvorbou webových stránok. Medzi hlavné technológie, ktoré používa patrí programovací jazyk PHP a Python. Okrem iného rád používa na tvorbu stránok aj redakčný systém WordPress. Z eshopových riešení má skúsenosti s PrestaShop a OpenCart.

janypka@ithelps.sk | +421 907 405 154

Ešte by ma zaujímalo... (FAQ)

Pre webové zberače dát (crawlery), používame jazyk Python. Pre úpravy v systémoch sa používajú jazyky, v ktorých sú systémy napísané. Ide primárne o PHP.

Vo väčšine prípadov bude čas na programovanie odhadnutý vopred a na základe toho bude aj vypočítaná cena.

Kontaktujte nás