Odborný preklad, lokalizácia a korekcia

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Každý projekt, na ktorom pracujeme, je pre nás unikátny a jedinečný. Poradíme Vám aké služby sú pre Váš projekt najvhodnejšie a zaručíme Vám kompletný jazykový servis. Pre našu firmu je veľmi dôležitá spokojnosť nášho zákazníka a preto sa vždy prispôsobíme jeho potrebám a cieľom.

ČO PONÚKAME

JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Naša firma Vám ponúka obojsmerné preklady vrátane korekcie a lokalizácie v kombinácií:

 • preklady z ruského jazyka do slovenského jazyka (RU – SK)
 • preklady zo slovenského jazyka do ruského jazyka (SK – RU)
 • preklady z anglického jazyka do slovenského jazyka (EN – SK)
 • preklady zo slovenského jazyka do anglického jazyka (SK – EN)
 • preklady z anglického jazyka do ruského jazyka (EN – RU)
 • preklady z ruského jazyka do anglického jazyka (RU – EN)

 

PREKLAD ZA PRIJATEĽNÚ CENU

Vašu požiadavku na preklad starostlivo zanalyzujeme a zakomponujeme do nej Vaše individuálne požiadavky a potreby.

Záleží nám na Vás, a preto Vám ponúkame naše služby za jednu z najvýhodnejších cien na trhu, vrátane korekcie, lokalizácie a grafickej úpravy textu.

Pracujeme s jednotkou 1 normostrana (NS) = 1800 znakov vrátane medzier.

RÝCHLOSŤ A FLEXIBILITA

Pracujeme efektívne a flexibilne a preklad v prípade potreby vieme odovzdať ešte pred vypršaním dohodnutého termínu. Nemusíte sa preto obávať, že by sme preklad nedoručili načas.

ODBORNOSŤ PREKLADU

Naša firma má internú prekladateľku ktorá disponuje potrebným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho odboru ruského jazyka a kultúry v odbornej komunikácií (C2), a učiteľského odboru ruského jazyka (C1) a literatúry a anglického jazyka a literatúry (C1). Študovala a žila tri roky v zahraničí (v Rusku), čo zaručuje autenticitu ruského prekladu. Svoju prekladateľskú prax rozbehla ešte počas štúdia (ako freelancer) a má pomerne rozsiahle skúsenosti so širokou škálou prekladov rôzneho zamerania.

Potrebujete niečo preložiť?

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAMI

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Ku každému prekladu pristupujeme vždy individuálne. Poradíme Vám aké služby sú pre Vás najvhodnejšie a zabezpečíme Vám kompletný jazykový servis v ruskom a anglickom jazyku. Pre našu firmu je veľmi dôležitá spokojnosť nášho zákazníka a preto sa vždy prispôsobíme jeho potrebám, požiadavkám a cieľom.

PRECÍZNOSŤ

Pri preklade používame dlhoročne zabehnutú techniku samotného prekladu a dvoch až troch korekcií. Táto technika nám zabezpečuje eliminovanie neželaných chýb a preklepov, ktoré pri preklade často vznikajú. Pracujeme s najnovšími slovníkmi a internetom, aby sme zaručili aktuálnosť prekladu.

ŠPECIALIZÁCIA

Špecializujeme sa predovšetkým na preklady a korekcie rôzneho marketingového zamerania, pri ktorých je nesmierne dôležité pracovať s aktuálnou lexikou. Pri preklade používame tzv. lokalizáciu, pomocou ktorej prispôsobíme preklad cieľovému trhu.

Zameriavame sa na rôzne typy prekladov, predovšetkým na preklady webových stránok, internetových šablón, e-shopov (rôzneho marketingového zamerania), IT, predajov a služieb, obchodných zmlúv (vrátane podmienok), rôznych dokumentov s odbornou terminológiou, ako, napríklad, prírodovedecké, ekonomické, právnické, či iné komerčné texty a odborné články, faktúr, životopisov, motivačných listov, referátov, bakalárskych/diplomových prác a iné.

ČO BUDEME POTREBOVAŤ

Zabezpečíme Vám kompletný jazykový servis v ruskom, slovenskom a anglickom jazyku. Na základe Vašich potrieb a požiadaviek Vám prispôsobíme celý prekladateľský proces a vyhotovíme Vám preklady ušité na mieru do ruštiny, angličtiny alebo slovenčiny.

ZISTÍME SI OD VÁS:

 • či potrebujete preložiť z/do ruštiny, angličtiny alebo slovenčiny
 • či potrebujete ruský, anglický alebo slovenský preklad s lokalizáciou
 • cieľový trh, alebo skupina, na ktorú sa chcete orientovať

OD VAŠICH POŽIADAVIEK ZÁVISÍ PRI PREKLADE:

 • použitie lexiky
  • vyššia/nižšia/hovorová lexika
  • aktuálna/zaužívaná
  • odborná/neodborná
 • štylizácia textu
  • voľná/striktná
  • zmena/zachovanie slovosledu
  • taktovanie slovosledu je potrebné, napríklad, pri šablónach a web-stránkach kde sme obmedzovaní zachovaním počtu alebo dĺžky slov
 • lokalizácia – prispôsobenie textu cieľovej skupine alebo krajine

Kto sa postará o váš preklad?

Mgr. Veronika Crkoňová

Prekladom sa venuje už viac ako 10 rokov. Dlhé roky používa osvedčenú techniku prekladu spolu s 2-3 korekciami. Pracuje s obojsmernou kombináciou jazykov slovenčina – ruština – angličtina, ktoré vyštudovala v odboroch učiteľstva a prekladateľstva a tlmočníctva daných jazykov. Študovala aj tri roky v zahraničí, čo zabezpečuje autenticitu pri lokalizácii prekladov do cieľového jazyka.

preklady@ithelps.sk

Ešte by ma zaujímalo... (FAQ)

 • práca na viacerých prekladoch súbežne
 • náročnosť, odbornosť a špecifickosť použitej terminológie
 • typ dokumentu (napr. referát, zmluva, vedecká štúdia)
 • rozsah východiskového textu (udávaný v NS)
 • lokalizácia (prispôsobenie textu do cieľového jazyka)
 • rozsah grafických úprav textu
 • Ku každému prekladu pôvodného textu pristupujeme vždy individuálne už od prvej chvíle. Ponúkame Vám službu nacenenia Vášho dokumentu na mieru presne podľa Vašich požiadaviek.Každý text hodnotíme a naceňujeme individuálne, nakoľko by bolo nefér platiť rovnakú sumu za preklad jednoduchého textu v porovnaní s prekladom odbornej štúdie či zmluvy.Preto máme stanovené nasledujúce hodnotiace kritéria:
  • kombinácia jazykov
  • lokalizácia (prispôsobenie textu do cieľového jazyka)
  • typ dokumentu (referát, zmluva, odborná štúdia, článok…)
  • náročnosť a odbornosť/špecifickosť použitej terminológie
  • rozsah textu (v Normostranách)
  • čas poskytnutý na preklad (termín dodania – deadline)

  Ak Vám nevyhovuje predpokladaný termín odovzdania prekladu alebo potrebujete preklad ihneď, ponúkame Vám možnosť prednostného prekladu (pri nižších objemoch do 10 NS):

  • prednostný preklad realizovaný do 48 hodín: + 2 eurá k cene 1 normostrany
  • prednostný preklad realizovaný do 24 hodín: + 3 eurá k cene 1 normostrany

  Orientačná cena za preklad 1 normostrany:

   • s menej náročnou terminológiou sa pohybuje od 8 – 12 eur
   • so stredne náročnou až odbornou terminológiou sa pohybuje od 10 – 15 eur
   • so špecifickou odbornou terminológiou 14 – 18 eur (odborná štúdia, vedecké články, zmluva, obchodné podmienky…)

  Odbornosť a špecifickosť danej terminológie vie posúdiť naša prekladateľka, preto Vám bez toho, aby sme videli text, nevieme povedať cenu vopred.

Kontaktujte nás