Čo ponúkame

Zviditeľníme Váš web vo vyhľadávačoch
Naše SEO služby vám pomôžu zviditeľniť váš web vo výsledkoch vyhľadávačov.
Zvýšime počet nových návštevníkov/zákazníkov
Prostredníctvom zvýšeného počtu návštev z organického vyhľadávania stúpne počet vašich zákazníkov a snimi spojené zisky.
Zlepšíme pozície
Zabezpečenie pozícií kľučových slov a s tým spojené zvýšenie organickej návštevnosti.
Vybudujeme brand
Budovaním pozícii a autority vo vyhľadávačoch sa zároveň buduje aj váš brand.

SEO patrí medzi základné marketingové kanály prinášajúce návštevníkov prostredníctvom neplatených, organických výsledkov. Cieľom každého webu je získanie návštevníkov, ktorí sa stanú zákazníkmi, čitateľmi alebo vernými fanúšikmi projektu. Na dosiahnutie prvých pozícií vo vyhľadávačoch musí web spĺňať aktuálne technické kritéria stanovené vyhľadávačmi (on page faktory) a súčasne musí byť dostatočne autoritatívny, resp. pupulárny (off page faktory).

Vo všeobecnosti sa optimalizácia dá rozdeliť do dvoch základných blokov:
  • on page optimalizáciu ( titulky, popisky, správna štruktúra a navigácia, validný zdrojový kód a mnohé iné)
  • off page opatimalizáciu ( získavanie spätných odkazov z relevantných zdrojov – link building)

 

Ponúkame individuálny prístup a riešenia na mieru pre každú webovú stránku. Každá webová prezentácia si vyžaduje odlišnú marketingovú stratégiu a prístup k seo. Neplatí jednotný postup, ktorý by zaručoval úspech, prvé pozície vo vyhľadávačoch. Neplatené pozície vo vyhľadávačoch sa nedajú garantovať. Optimalizácia webstránky pre vyhľadávače je beh na dlhú trať a prvé výsledky sa prejavujú v priebehu približne 4-6 mesiacov v závislosti na konkurencii v odvetví.

Chceli by ste lepšie pozície vo vyhľadávaní?
Napíšte nám a my vám navrhneme vhodné riešenie na zlepšenie SEO.

Kto vám navrhne úspešnú SEO stratégiu?

Ing. Marek Loduha

Marek sa SEO naozaj rozumie. Posledné roky pracoval od menších projektov až po veľké komplexné projekty. Jeho cieľom je neustále sa vzdelávať a vylepšovať kvalitu dodávaných služieb.

Ako spolupráca funguje?

Pre úspešnú optimalizáciu stránky je nevyhnutné oboznámenie sa s webom klienta a jeho biznisom.

1
Analýza kľúčových slov a návrh štruktúry novej internetovej stránky

Základom novovznikajúceho projektu je správne navrhnutá štruktúra postavená na reálnych dátach. Na základe informácií o biznise klienta pripravíme analýzu kľúčových (vrátane klasifikačnej analýzy) a navrhneme štruktúru nového projektu.

2
SEO audit a výber kľúčových slov

V prípade optimalizácie zabehnutej webstránky nasleduje po oboznámení sa s klientom a jeho webom SEO audit, zahŕňajúci audit on page faktorov a aktuálneho stavu link profilu. Súčasťou procesu je aj návrh technických zmien a kontrola po ich implementácii. Návrh kľúčových slov odkonzultujeme s klientom a ich výber upravíme podľa toho, aké slová sú dostatočne vyhľadávané a komerčne zaujímavé pre samotného klienta.

3
Link building & PR

Dôležitou súčasťou je budovanie spätných odkazov a posilňovanie autority domény. Spätné odkazy budujeme z tematicky relevantných webov za účelom zvýšenia autority domény, povedomia značky a akvizície nových zákazníkov.

4
Monitorovanie pozícií kľúčových slov a reportovanie výsledkov

Služba zahŕňa monitorovanie kľúčových slov vrátane monitoringu zmien pozícií kľúčových slov konkurenčných portálov. Na konci mesiaca obdrží klient report obsahujúci zhodnotenie priebehu optimalizácie, zoznam získaných spätných odkazov a report obsahujúci zmeny kľúčových slov.

Ešte by ma zaujímalo... (FAQ)

SEO predstavuje beh na dlhú trať. Úvodná SEO analýza odhalí technické nedostatky, ktoré sú na základe odporúčaní odstránené. Následne sa zameriame na posilnenie autority domény a povedomia o firme & značke. Bežne sa výsledky prejavia do 4-6 mesiacov v závisloti od odvetvia a prislúchajúcej konkurencie.

Organické výsledky vo vyhľadávaní, tj. pozície kľúčových slov, nie je možné garantovať. Algoritmus vyhľadávača sa neustále mení a žiadna SEO agentúra nedokáže garantovať konkrétne pozície kľúčových slov.

Kontaktujte nás