Lepšie pozície vo vyhľadávaní

Pre lepšie pozície vo vyhľadávačoch sa používa SEO. Návštevnosť z vyhľadávačov vám môže prinášať nových zákazníkov, za ktorých nemusíte platiť.

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)

SEO patrí medzi základné marketingové kanály prinášajúce návštevníkov prostredníctvom neplatených, organických výsledkov. Cieľom každého webu je získanie návštevníkov, ktorí sa stanú zákazníkmi, čitateľmi alebo vernými fanúšikmi projektu. Na dosiahnutie prvých pozícií vo vyhľadávačoch musí web spĺňať aktuálne technické kritéria stanovené vyhľadávačmi (on page faktory) a súčasne musí byť dostatočne autoritatívny, resp. pupulárny (off page faktory). Vo všeobecnosti sa optimalizácia dá rozdeliť do dvoch základných blokov:

  • on page optimalizáciu ( titulky, popisky, správna štruktúra a navigácia, validný zdrojový kód a mnohé iné)
  • off page opatimalizáciu ( získavanie spätných odkazov z relevantných zdrojov - link building)

Ponúkame individuálny prístup a riešenia na mieru pre každú webovú stránku. Každá webová prezentácia si vyžaduje odlišnú marketingovú stratégiu a prístup k seo. Neplatí jednotný postup, ktorý by zaručoval úspech, prvé pozície vo vyhľadávačoch. Neplatené pozície vo vyhľadávačoch sa nedajú garantovať. Optimalizácia webstránky pre vyhľadávače je beh na dlhú trať a prvé výsledky sa prejavujú v priebehu približne 4-6 mesiacov v závislosti na konkurencii v odvetví.

Čo prinesú naše SEO služby?

Zviditeľníme Váš web vo vyhľadávačoch

Naše SEO služby vám pomôžu zviditeľniť váš web vo výsledkoch vyhľadávačov.

Zlepšíme pozície

Zabezpečenie pozícií kľučových slov a s tým spojené zvýšenie organickej návštevnosti.

Zvýšime počet nových návštevníkov/zákazníkov

Prostredníctvom zvýšeného počtu návštev z organického vyhľadávania stúpne počet vašich zákazníkov a snimi spojené zisky.

Vybudujeme brand

Budovaním pozícii a autority vo vyhľadávačoch sa zároveň buduje aj váš brand.


Ako spolupráca funguje?

Oboznámenia sa s klientom a jeho biznisom

Pre úspešnú optimalizáciu stránky je nevyhnutné oboznámenie sa s webom klienta a jeho biznisom.

Analýza kľúčových slov a návrh štruktúry novej internetovej stránky

Základom novovznikajúceho projektu je správne navrhnutá štruktúra postavená na reálnych dátach. Na základe informácií o biznise klienta pripravíme analýzu kľúčových (vrátane klasifikačnej analýzy) a navrhneme štruktúru nového projektu.

SEO audit a výber kľúčových slov

V prípade optimalizácie zabehnutej webstránky nasleduje po oboznámení sa s klientom a jeho webom SEO audit, zahŕňajúci audit on page faktorov a aktuálneho stavu link profilu. Súčasťou procesu je aj návrh technických zmien a kontrola po ich implementácii. Návrh kľúčových slov odkonzultujeme s klientom a ich výber upravíme podľa toho, aké slová sú dostatočne vyhľadávané a komerčne zaujímavé pre samotného klienta.

Link building & PR

Dôležitou súčasťou je budovanie spätných odkazov a posilňovanie autority domény. Spätné odkazy budujeme z tematicky relevantných webov za účelom zvýšenia autority domény, povedomia značky a akvizície nových zákazníkov.

Monitorovanie pozícií kľúčových slov a reportovanie výsledkov

Služba zahŕňa monitorovanie kľúčových slov vrátane monitoringu zmien pozícií kľúčových slov konkurenčných portálov. Na konci mesiaca obdrží klient report obsahujúci zhodnotenie priebehu optimalizácie, zoznam získaných spätných odkazov a report obsahujúci zmeny kľúčových slov.


Ešte by ma zaujímalo... (FAQ)

Základom pre úspešnú prezentáciu vašej firmy, služieb a produktov je moderná webstránka so správne navrhnutou štruktúrou, responzívnym designom a relevantným obsahom. Webová stránka predstavuje vstupnú bránu do online sveta a prvý krok na ceste za zvyšovaním tržieb a ziskov vašej firmy.
Rozlišujeme platenú a neplatenú návštevnosť. Platení návštevníci môžu prichádzať z rôznych kanálov, ako sú PPC systémy ( Adwords, Sklik), platená reklama na sociálnych sieťach ( Facebook, Twitter, Instagram..), z display kampaní, emailových kampaní, odkazujúcich stránok a ďalších zdrojov. Pri platenej propagácii platíte za každý klik alebo určitý počet nakúpených impresií, prípadne rozoslaných emailov. Organická návštevnosť patrí medzi najobľúbenejšie kanály prinášajúce návštevníkov. Umiestňovaním sa na popredných priečkach vo výsledkoch vyhľadávania (Googlu) získa vaša stránka relevantných návštevníkov, potenciálnych zákazníkov. Práve vďaka správnej optimalizácii internetovej stránky získate lepšie pozície, čo povedie k zvyšovaniu organickej návštevnosti. Neplatenú návštevnosť môžete získať aj vlastným promovaním na sociálnych sieťach, diskusných fórach, blogoch a na celej rade ďalších platforiem.
Pre každý projekt navrhujeme individuálne riešenie. Každý biznis má svoje špecifiká, ktoré v prvom kroku odkonzultujeme so zákazníkom, zhodnotíme aktuálny stav webstránky a jej link profilu. Výsledkom je konkrétna ponuka s presne stanoveným rozpočtom. Každý náš zákazník je vopred oboznámený, čo za svoje peniaze môže očakávať. Spolupráca je vždy postavená na transperantnosti a dôvere medzi oboma zúčastenými stranami.
SEO predstavuje beh na dlhú trať. Úvodná SEO analýza odhalí technické nedostatky, ktoré sú na základe odporúčaní odstránené. Následne sa zameriame na posilnenie autority domény a povedomia o firme & značke. Bežne sa výsledky prejavia do 4-6 mesiacov v závisloti od odvetvia a prislúchajúcej konkurencie.
Organické výsledky vo vyhľadávaní, tj. pozície kľúčových slov, nie je možné garantovať. Algoritmus vyhľadávača sa neustále mení a žiadna SEO agentúra nedokáže garantovať konkrétne pozície kľúčových slov.

Kontaktujte nás